Regulamin

1. Wykonawca zobowiązuje się do skierowania na wybrany Fan Page Facebook zlecającego określoną w nazwie usługi liczbę fanów profilu lub kliknięć “Like” (“Lubię to”) w wybrane posty Facebook

2. Wykonawca kieruje ruch na wskazane przez zlecającego posty lub strony profilowe Facebook, spośród których wykonawca zobowiązuje się, że większość (powyżej 50% będzie pochodziła z adresów IP w Polsce, lub/i z polskich kont użytkowników Facebook), w terminie maksymalnie 14 dni.

3. Ponieważ wykonawca nie może weryfikować jakości i aktywności profilów kont w systemie Facebook, nie może zagwarantować żadnych parametrów jakościowych, w tym w szczególności aktywności użytkowników którzy polubili profil Zlecającego, itp. Zlecający przyjmuje do wiadomości, że nie przysługują mu żadne roszczenia z tytułu jakości kont Facebook.

4. Ponieważ Wykonawca nie ma wpływu na postępowanie osób posiadających profile skierowane do strony Zlecającego w ramach usługi Kup Like, ewentualny odpływ polubień oraz fanów w okresie po zrealizowaniu usługi nie może stanowić powodów do reklamacji usługi, ani do żadnych innych roszczeń.

5. Zlecający przyjmuje do wiadomości, że kierowanie “like’ów” oraz “fanów” w usłudze Kup Like nie stanowi metody naturalnego zdobywania fanów Facebook. W związku z tym Zlecającemu nie przysługują mu żadne roszczenia z tytułu ewentualnych kar nakładanych przez serwis Facebook, w tym takich jak czasowa blokada możliwości dodawania nowych wiadomości w serwisie Facebook lub zamknięcie konta przez administrację serwisu.

6. Zakup polubień strony nie może być wykorzystywany do promowania konkursów. Jest to niezgodne z regulaminami konkursów i takie zamówienia nie będą mogły być obsługiwane.

7. Zakup polubień musi dotyczyć standardowych stron Facebook i nie obsługuje na przykład skryptów czy aplikacji w obrębie Facebooka.